Encuéntranos aquí: 0034 938480860 o en el formulario de contacto

Cortines disvisòries motoritzades

Comptem amb 2 models bàsics de cortines divisòries motoritzades:

Referència i fotografia

Descripció

CORELE

c. elèctrica desplegada

 

Ancoratges tipus sàndwich en UPN 60 units amb cargols d’acer qualitat 6-5 volanderes i femelles de seguretat amb acabat zincat. Eix longitudinal en tub d’acer de diàmetre 50×3, units entre ells mitjançant casquets i cargols d’acer temperat qualitat 8-8 amb volanderes i femelles de seguretat. Coixinets tipus UCP diàmetre 50 norma DIN 626 auto direccionals i auto lubricats,  col·locats cada 3 metres i units amb brides.  UPN amb cargols d’acer. d’Alta resistència. amb protectores laterals amb guies, impedint que la cinta surti del seu curs. Tub de sujecció de 80 x 80 longitudinal, galvanitzat, per enganxament porta coixinet UCP i motor, amb cargols qualitat 5-6. Tub superior d’ancoratge de la cortina d’acer i diàmetre 40, galvanitzat i ancorat a les bigues  mitjançant cadenes de seguretat amb mosquetons. Tub inferior contrapès i elevació amb perfil, diàmetre 4, galvanitzat i introduït amb baina, cortina de lona de PVC. Cintes d’elevació de polièster d’alta tenacitat de 25×3 agafada al recollidor mitjançant cargol de qualitat 8-8 i amb tres voltes de seguretat i a la part inferior cintes de doble volta. Motor reductor elèctric trifàsic de 1CV, per una elevació màxima de 300kg amb les  següents característiques:

Tipus de motor: 480
Potència: 1 CV.
Tensió: 220/380 50 Hz
Protecció: IP 55
Reductor: VIS SIN FIN HACER F-155 cimentat, temperat i rectificat tipus SW 075.
Relació: 1/80
Velocitat d’ entrada: 1.400 r.p.m.
Velocitat de sortida: 14 r.p.m
Rendiment: 65%
Sortida  normal: 206 Nm.
Corona: Nucli  fosa  G20 G CuSn 12 UNI 7013
Carcassa: S GAL S Is91 uni 7369/3.
Brides i tapes: SGAL Si91 UNI 7369/3.
Lubricació interior: oli sintètic VG 150
Bloqueig total que evita que la cortina baixi  una cop que el motor estigui parat  parado.
LONA PVC.
Teixit  en lona de PVC de 650 gr/m2 con mètode d’assaig segons  norma UNE 53352.
Tenacitat 1.100 dtex Polièster.
Ignífuga M-2 segons norma UNE 23-727-90
PVC a las dues cares, acabat mate, segons norma UNE 53356.

CORELEM

CORELEM

Ancoratges tipus sandwich d’ UPN 60 units amb cargols d’acer qualitat 6-5 volanderes, femelles de seguretat amb acabat zincat. Eix longitudinal en tub d’acer de diàmetre 50×3, units entre ells mitjançant casquets i cargols d’acer temperat qualitat 8-8 amb volanderes  i femelles de seguretat. Porta coixinet tipus UCP diàmetre 50, norma DIN auto direccional i auto lubricats, col·locats cada 3 metres i units amb brides UPN amb cargols d’acer qualitat 5-6 amb volanderes i femelles de seguretat. Recollidors de cinta d’acer d’alta resistència amb protectors laterals com guies, impedint que la cinta surti del seu curs. Tub de subjecció de 80×80 longitudinal, galvanitzat, per enganxament porta coixinets UCP i motor, amb  i motor amb cargols qualitat 5-6. Tub superior d’ancoratge. Cortina en tub d’acer diàmetre 40 galvanitzat i ancorat a les bigues mitjançant cadenes de seguretat amb mosquetons. Tub inferior de contrapes i elevació amb perfil diàmetre 40 galvanitzats introduït en beina. Cortina de lona de Pvc. Varetes  laterals diàmetre 10 de contrapes, col·locades en beines interiors de la lona PVC. Cintes d’elevació de polièster d’alta tenacitat de 25×3 agafada al recollidor mitjançant cargols de qualitat 8-8 i amb tres voltes de seguretat i a la part inferior cintes de doble volta.

MOTOR REDUCTOR ELÈCTRIC:

Motor reductor elèctric trifàsic de 1CV, per una elevació  màxima de 300kg amb les següents característiques:

Tipus de motor: 480
Potencia: 1 CV.
Tensió: 220/380 50 Hz
Protecció: IP 55
Reductor: VIS SIN FIN HACER F-155 cimentat temperat i rectificat tipus  SW 075.
Relació: 1/80
Velocitat de entrada: 1.400 r.p.m.
Velocitat de solida: 14 r.p.m.
Rendiment: 65%
Par solida normal: 206 Nm.
Corona: Nucli fossa  G20 G CuSn 12 UNI 7013
Carcassa: S GAL S Is91 uni 7369/3.
Brides i tapes: SGAL Si91 UNI 7369/3.
Lubricació interior: oli sintètic  VG 150
Boqueix total que evita que la cortina se baixi  una cop  que el motor estigui parat.

LONA PVC

Teixit  en lona de PVC de 650gr/m2 con mètode d’assaig segons  norma UNE 53352.
Tenacitat 1.100 dtex Polièster.
Ignifuga categoria 1 segons norma UNE 23-727-90
PVC a las dos cares, acabat mate, segons norma UNE 53356.

RED NILON

Xarxa de trena de niló de 3mm de gruix i malla de 100x100mm perimetrada a tot el seu voltant amb cadena de 8mm. Color blanc.