Encuéntranos aquí: 0034 938480860 o en el formulario de contacto

Grades telescòpiques

La TRIBUNA TELESCOPICA TEA3 està especialment dissenyada per solucionar els problemes de polivalència que es donen en instal•lacions esportives, palaus de congressos, teatres…
Cada TRIBUNA TELESCOPICA TEA3 està formada per diferents estructures mòbils, corresponent cada una a un nivell diferent i lliscant entre sí.
El Resultat és que ocupant un mínim espai s’obté, fàcilment i a l’instant, una tribuna que satisfà plenament tots els requisits de seguretat que cada instal•lació requereix.
Tea3 ofereix els seus serveis tècnics i una amplia experiència per adaptar la tribuna a les necessitats de cada client, personalitzant al màxim cada un dels seus productes

Funcionament de les grades telescòpiques

L’obertura es realitza mitjançant motorització que des bloqueja  el mecanisme de seguretat i facilita la tracció del conjunt. Cada nivell llisca sota el següent fins el total desplegament de la grada, automàticament bloquejada al tancament.
El tancament es realitza igual invertint ens passos fins el seu total plegament i automàtic bloqueig.

Baranes:
Baranes telescòpiques. Alçada de seguretat de 1000mm. Amb dues barres intermitges longitudinals.

Característiques i materials de les grades telescòpiques

Plataformes:
Les plataformes  de circulació es fabriquen amb taulers de fibra de densitat mitja DM resistent a la humitat de 19 a 21mm de gruix. Aquest material es pot substituir per taulers contraplacats simples o amb recobriments fenòlics antilliscants.
Les zones de circulació es recobreixen amb pintures d’alta resistència al desgast i impactes.

Escales:
Per assegurar una òptima circulació dels usuaris, les grades s’equipen amb escales rematades amb perfils metàl·lics antilliscants. La mida de pas es de 1200mm.

Seients:
A definir per la  D.F.

Estructura metàl·lica:
La GRADA TELESCOPICA TEA3,  esta calculada per suportar una càrrega vertical de 500kg/m2 de circulació i un reforç horitzontal en les dues direccions igual a 1.20 de la càrrega vertical seguin la normativa DIN 1055 referent a carregues.
Els perfils i chapes d’acer amb els que està fabricada la grada són de les qualitats  S235JR, i S275JR segons la normativa UNE-EN 10025.

Estructura portant:
L’estructura portant esta suficientment reforçada per assegurar un mòdul d’inèrcia òptim i una rigidesa perfecta.

Imatges de grades telescòpiques:

gradas-telescopicas-6
gradas-telescopicas-5
gradas-telescopicas-4
gradas-telescopicas-3
gradas-telescopicas-2
gradas-telescopicas-1